کابوسِ تبر، جنگلی‌ست خالی از درخت!   

1

بوی عطری آشنا

تو را یک‌روز بیدار خواهد کرد،

حتا اگر یک‌عمر

خوابیده باشی

زیرِ سنگی سرد!

2

بی‌قرارم

درستْ مثل اسبی که چند لحظه قبل،

حادثه را بو کشیده باشد!

3

قایقی که از دریا برنمی‌گردد

یا اسیرِ توفان شده است

یا غمِ قایقران!

4

از "استانبول" هیچْ نمی‌دانستم

مگر خیابانی که

در آن عاشق‌اَت شدم.

و حالا

سال‌هاست تمام شهر را می‌شناسم

مگر آن خیابان را؛ و تو را

لينک

   ابر بوده‌ای این‌همه سال؛ لَختی هم آفتاب باش!   

1

از تو

به شعر پناه می‌برم

مثلِ وقتی‌که از شیطان

به خدا

2

رسیده‌ام،

اما

مثل سیبی به‌وقتِ افتادن!

3

تو اگر بهار را صدا کنی، می‌آید

حتا اگر دل‌اَش

جا مانده باشد میانِ برف‌ها

4

هوا سرد باشد وُ

دل‌اَت گرم؛

اما به اجاقی روشن

جایی زیر برف‌ها مدفون!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   تو نوبرانه‌ی تمام فصل‌هایی...   

1

نه من قصه‌اَم

نه تو قصه‌نویس؛

پس این‌همه تعلیق برای چیست؟!

2

از هر جهت که بیایی

مرا خواهی یافت.

در من هنوز می‌سوزد

آتشی که وقتِ رفتن افروخته بودی!

3

پلنگِ چشم‌های تو اَم

خشم که می‌گیری

به‌سمتِ خودم خیز برمی‌دارم!

4

هرچه گفتنی بود، گفتیم

هرچه شنیدنی، شنُفتیم

باقی‌اَش دیگر

با بوسه‌هایی که بهتر از ما

زبانِ هم را می‌فهمند!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   بیهوده زیبا نیست؛ اگر که زیباست جهان!   

1

رسیده‌ام به تو

اما هنوز دلتنگ‌اَم.

انگار به اشتباه‌ْ جای طلوع

در غروبِ چشم‌هایت

فرود آمده باشم!

2

خورشید

گرفته‌تر از آن است که بشود گفت: غروب.

حتمن مردی از رفتن مانده است

یا زنی از آمدن!

3

بیا با هم حرف بزنیم

مثل خورشید با گل آفتاب‌گردان

تو بگویی وُ

من دورت بگردم!

4

اگر می‌توانی

مرا با نگاه‌اَت گرم کن

وگرنه در رخت‌خواب

از روسپی‌ها هم برمی‌آید!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   تو اثباتِ قانونِ نسبیَّتی!   

1

داستانِ بلندِ تو را

کوتاه ‌‌می‌نویسم،

" تو خود حدیثِ مُفصَّل بخوان از این مُجمَل " :

آمدی. ماندی. رفتی!

2

می‌آیی

خانه روشن می‌شود

می‌روی

خانه خراب.

 

به رعد و برق می‌مانی مگر؟!

3

رها شده‌اَم

اما

مثلِ بوته‌ای بی‌ریشه

در باد!

4

ماهیِ تُنگْ نیستْ مَرد

جای‌اَش تَنگ باشد

رهای‌اَش کنی میانِ رود.

نهنگ است، عاشقِ اقیانوس

بگذار بماند میانِ سینه‌اَت!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   برای آفریدن‌اَت؛ شعر به تنهایی کفایت می‌کرد!   

1

تنهایی

خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست

در آغوش زنی‌

که دیگر نیست!

2

مرا با نگاه‌اَت گرم کن!

 

عجله‌ای نیست

به رخت‌خواب هم می‌رسیم!

3

تو، زمینی حاصل‌خیز

 من، دانه‌ای گندم.

 

مرا در خودت بکار

مردم به نان بیش‌تر نیاز دارند

تا به شعر!

4

از انتظار خسته‌ام

یا زودتر بیا

یا به کلیساییان بگو

ناقوس بزنند که دروغی بیش نبوده‌ای وُ

"نجات‌دهنده در گور خفته است!" *  

 

* از فروغ فرخ‌زاد

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک