صدایی به رنگ سکوت...   

   

   اجرا و ترکیب: رضا کاظمی. تکنیک: مداد رنگی. 

1-

نه عادتِ بدی هستم / نه فِعلِ حرامی / نه گناهِ کبیره ای / نه...

پس چرا می خواهی ترکم کنی؟!

2-

سال هاست در مدار نگاهت مانده اَم / مثل یک سیاره ی کوچک.

لحظه ای پلک بینداز، / نفسی تازه کنیم !

3-

به هر طرف می چرخم / سایه است. سرماست. / گفتی شبیه آفتابگردانم؛

پس خانه اَت کجاست؟!

4-

سال هاست مُعَلَّقَم / در آسمانِ چشم هات

یا دستم را بگیر / یا رهام کن.

تعلیق، /  فقط به کار قصه ها می آید !

5-

دیگر دلم برای کسی تنگ نمی شود / حتا برای تو !

مُرده ها ؛ / رووی خط دلتنگی راه نمی روند.

6-

وقتی می بوسمت

حواست با من نیست

حواسم با تو نیست

اما ،

چه زوج خوشبختی هستیم ما !

.....................................................................................

مجموعه شعر هنووز بووی عاشقی می دهم را از اینجا دانلود کنید

داستان دیگری از رضا کاظمی را از اینجا بخوانید

چند داستانک از رضا کاظمی را در سایت اثر بخوانید

لينک

       

خوشنویس: رضا کاظمی- از رووی دست استاد امیرخانی

 

نستعلیق چشم هات

کار کدام خوشنویس است

این طور که جذبه اش

برق از سه فازم پرانده است؟!

لينک

   برای عاشقی همیشه وقت هست   

1-

تو را هر روز می نوشم وُ

                        تمام نمی شوی

مگر کدام روودِ عسل

به چشم هات می ریزد؟!

 2-

با من بیا !

برای عاشقی

همیشه وقت هست

برای تنهایی؛ نه.

 3-

کلمات را

دانه دانه به نخ می کشند لب هات.

باران

بوسه هات را شعر می کند.

من

هیچ کاره اَم!

 4-

برای با تو ماندن

قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما

کلید همیشه دست تو است!

 

5-

انگار

در پِیِ گله ای گوزن

چشم هایت را دویده باشم

وقتی نگاهم می کنی!

 

6-

آمدنت به ناگهان،

                      زیباست

آرام و آراسته؛ نه!

 

( بهمن 88 )

************************************************

( مجموعه شعر هنوز بوی عاشقی می دهم را از اینجا دانلود کنید )

لينک