یخ‌بندان شده است زمین / قُرُقِ چشم‌هات را بشکن!   

1

چه تلخ و تُند دارد می‌چرخد زمین!

بخند

آرام بگیرد

دیرتر تمام شویم.

2

من می‌روم

تو بمان با عروسک‌هایت

و تمام عمر

لباس‌های مرا به قدّشان اندازه کن!

3

دارد آخرالزَّمان می‌شود انگار

این‌طور که تلخ شده‌ایم همه.

 

کسی نخواهد آمد

تو بیا چوب لای چرخ زمین بگذار!

.........................................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی آثار هنری رضا کاظمی
لينک

   باید دوباره سُراغِ چشم‌های تو بیایم!   

1

بارها گُریخته‌ای از مرگ

بی آن‌که بدانی بر سینه‌ات

چشم‌زخمِ بوسه‌های مرا د‌اشته‌ای!

2

چشم‌هات

خورشید را هم زخم می‌زنند

من که جای خود!

3

من، در هوای تو نفس می‌کشم

تو، در هوای دیگری

و این‌گونه

فرجامِ جهان را پیش می‌اندازیم!

4

نمایش تمام شد

پرده را کنار بزن

خودت را می‌خواهم تماشا کنم حالا!

لينک

   کجا مانده‌ای با بهاری که نیاورده‌ای هنوز؟!   

1

بوسه‌هات

مرگ را به تأخیر می‌اندازند.

 

مرا ببوس!

2

به صلیبِ درد کشیده شده استْ تمامِ جان و تنَ‌م

اما چه باک!

کودکانِ جهان

به عاشقانه‌های منْ تعمید می‌شوند همه

3

نُقره‌داغِ بوسه‌های منی،

هیچ‌وقت

گُم نمی‌شوی!

4

سرِ قرارهای عاشقانه‌ات

هیچ‌وقت به‌وقت نرسیدم.

سال‌هاست ساعت‌م خواب رفته است

رووی زنگِ تنهایی!

5

باران می‌بارد

و من

دارم به تو فکر می‌کنم.

فعلن نیا !

...................................................................

 خبرگزاری ایسنا: نامزدهای جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" معرفی شدند  

خبرگزاری هنر: دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" نامزدهای خود را اعلام کرد

خبرگزاری کتاب: انتشار کتاب 10 نامزد دریافت جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" ...

لينک

   کسی چوب لای چرخ زمین بگذارد / داریم تمام می‌شویم   

1

رقص نمی‌دانم

اما هرشب

به سازِ خیالِ تو می‌رقصم!

2

نان و شراب،

در لب‌های تو است.

مرا

با بوسه‌ای تقدیس کن!

3

ساعتِ دیدار

به‌وقتِ قرارهای عاشقانه بود.

دیر رسیدی!

 

هیچ عاشقی ساعت‌َش را

به‌وقتِ گرینویچ تنظیم نمی‌کند!

4

گفتند زلزله شده است

سراسیمه شتافتم

تا رودبار، منجیل؛ خرابه‌های بَم

تا حتا جغرافیای تمام زلزله‌های جهان.

زیرِ تمامِ آوارها

تو بودی!

....................................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی

خبرگزاری هنر، آرت نا، اعلام نامزدهای دومین دوره ی جایزه ی ادبی چراغ مطالعه

لينک