سردم است؛ کمی آواز عاشقانه بخوان!   

1

حوّا هم که باشی

من آدم نمی‌شوم

پس بی‌خودی جای بووسه

سیب تعارفَ‌م نکن!

2

لانه‌ی موریانه‌ها شده است این خانه

بیا به آتش بسپاریم خودمان را

3

« تنها شده‌ام »

جمله‌ای کلیشه‌ای‌ست؛ اما

باور کن

تنها شده‌ام!

4

سفر

مرا از تو به هیچ‌کجا نمی‌بَرَد

پشت سرم آب نریز!

5

با خیال نمی‌شود سفر کرد

خودت هم بیا

6

برای رسیدن به تو

باید از مرز بگذرم.

جمع کن حصارهایت را !

...........................................................................

آدرس فیس بووک من...

لينک