از راه که می‌رسی انگار، گله‌ای اسبِ وحشی؛ در دل‌اَم تاخت می‌کنند!   

 1

یک‌صبح از خواب می‌پریم وُ

کنارِ دست‌مان

جای کسی هنوز گرم است!

2

ما هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم

همیشه سوزنبانی هست

که به‌وقتِ رسیدن‌مان

خط‌ها را عوض کند!

3

بیدارم کن!

پیش از آن‌که استخوان‌هایم را

شیپورِ بیدارباش کنند

...........................................................................................................

وب‌سایتِ "رسم خیال" ؛ نمایشگاه و فروشگاهِ مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی...

لينک

   کنار دست‌مان گلی به شوق پَر می‌ریخت وُ، ما نگاه‌مان به دورها بود...   

 1

سکوتِ لب‌هات

غافل‌گیرِ کدام بوسه می‌شود دیگر

وقتی هنوز

طعمِ شعرهای مرا می‌دهد؟!

2

راه می‌روم

و شهر

زیر پاهام تمام می‌شود.

تو،

هیچ‌کجا نیستی!

3

آمدی بشنوی بمانی

آمدی شنیدی، رفتی!

حالا سال‌هاست دیگر

کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم" 

 ....................................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی / اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   کنار دست‌مان گلی به شوق پَر می‌ریخت وُ، ما نگاه‌مان به دورها بود...   

آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم"

 1

سکوتِ لب‌هات

غافل‌گیرِ کدام بوسه می‌شود دیگر

وقتی هنوز

طعمِ شعرهای مرا می‌دهد؟!

2

راه می‌روم

و شهر

زیر پاهام تمام می‌شود.

تو،

هیچ‌کجا نیستی!

3

آمدی بشنوی بمانی

آمدی شنیدی، رفتی!

حالا سال‌هاست دیگر

کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم" 

 ......................................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی / اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   تمامِ دل، تمام شد... تمامِ سفر، نیمه‌تمام...   

1

چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!

 

کاش جای این‌همه شعر

فقط نوشته بودم:

دوستت دارم!

2

تو را

به تمامی فراموش کرده‌ام

مگر، چشم‌هایت را

که تمامِ تو بود!

3

چه جشنِ باشکوهی‌ستْ میانِ ستاره‌ها

انگار به‌ناشُکریِ زمین

تو را به آسمانْ بُرده استْ خدا

4

این‌زمینی نبود دوست داشتنَ‌ت.

تو،

زخم نمی‌زدی با چشم‌هات!

......................................................................................................................................................

وب‌سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازی / اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک