مرا ببوس! بگذار این آخرین ترانه نباشد...   

کاش حافظ چشم های تو بودم!... رضا کاظمی

1

فراموش‌خانه‌ای بیش نیست جهان.

از آستانه که می‌گذری
بسته می‌شود پشتِ سرت
دری که به خوش‌آمد
چارتاقِ لب‌خند بود.

2

سفر

بال‌های زخمی پرنده‌ای‌ست

که نه به مقصد می‌رساندش

نه دوباره به خانه!

3

نه خسته بود پرنده

نه بی‌میلِ پریدن،

که پاهاش

تنیده بود بر شاخه‌ی درخت!

....................................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   گاهی آن‌قدر که ما دل‌مان هوای باران دارد؛ باران هوای ما را ندارد، نمی‌بارد!   

1

به سفر می‌روم، اما

با بال‌های زخمی پرنده‌ای

که نه به مقصد می‌رسانَدَم

نه دوباره به خانه!

2

انگار سرطان گرفته است شهر

راه خانه‌ات را هر روز

می بندد!

3

بازمی‌گردی،

اما آن‌قدر دیر

- مثلن در یک زنده‌گیِ دیگر -

که پرنده‌ای شده باشم

دوباره سرگردانِ جفت خویش!

...........................................................................................................................

 بعدِ این‌همه سال نوشتن و منتشر کردن، هنوز از هر کتاب تازه‌ای ذوق می‌کنم؛ مثل مادری که چند شکم زاییده اما، ذوقِ طفل تازه برایش همان ذوق اول است...

ترجمه و چاپ کتابی از رضا کاظمی در کانادا


ترجمه‌ی انگلیسی شعرهای رضا کاظمی با همکاری توکا نیستانی و ترجمه‌ی خانم کتی شیبانی در کانادا منتشر شد. این کتاب شامل 40 قطعه شعر کوتاه از رضا کاظمی و 40 طرح مرتبط از توکا نیستانی ( طراح و کاریکاتوریست مطرح

ایرانی ) می‌باشد که توسط نشر authorHOUSE به چاپ رسیده و پخش آن در کانادا، امریکا و کشورهای انگلیسی زبان آغاز شده است...

لینک صفحه ی کتاب...

لينک

   آسمان پُر از ستاره است وُ ما، زمین را برای یافتن ستاره‌ای سوخته می‌کاویم...   

1

سفر

یعنی تو بروی

من پشتِ سرت آب بریزم

اما هیچ‌وقت برنگردی!

2

من "ها" می‌کنم

پنجره‌ی تو را بخار می‌گیرد

تو روی بخار لب‌خند می‌کشی

شمعدانی‌های من می‌شکفند.

می‌بینی؟!

زمین، کوچک‌تر از آن بود که فکر می‌کردیم

................................................................................................................................

کتاب مشترک "توکا نیستانی" و "رضا کاظمی" در کانادا منتشر شد!

 توکا نیستانی  رضا کاظمی

ترجمه‌ی انگلیسی شعرهای رضا کاظمی با همکاری توکا نیستانی و ترجمه‌ی خانم کتی شیبانی در کانادا منتشر شد. این کتاب شامل 40 قطعه شعر کوتاه از رضا کاظمی و 40 طرح مرتبط از توکا نیستانی ( طراح و کاریکاتوریست مطرح ایرانی ) می‌باشد که توسط نشر authorHOUSE به چاپ رسیده و پخش آن در کانادا، امریکا و کشورهای انگلیسی زبان آغاز شده است...

 لینک صفحه‌ی کتاب...

لينک