عشق؛ مرگِ مُضاعف است!   

انار، فصل ندارد... رضا کاظمی

1

به تنِ هیچ‌کسی اندازه نمی‌شوند لباس‌هات

باید

خودت بیایی!

2

شاعر!

دلقکی بیش نیستی.

 

تو هم دردهای‌اَت را بازی می‌کنی!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   از قدم‌های تو شروع می‌شوم؛ / وقتی می‌روی!   

بگذار ببوسمت... رضا کاظمی... احد پناهی

 1

هیچ‌وقت به قرار نمی‌رسم.

 

در منْ کودکی بی‌قرار

همیشه پلّه‌برقی‌های جهان را عکسْ سوار می‌شود!

2

به مرگ می‌ماند عشق

ناغافل و برق‌آسا

هر وقت دل‌اَش بخواهد می‌آید!

3

تو، گلوله‌ی مشقی

من، محکوم به مرگ.

فرقی نمی‌کند شلیک شوی یا نه!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   شب که از تاریکی بترسد، صبحِ فرداش به‌حتمْ طلوعِ آزادی‌ست!   

1

دست‌اَش را بگیر

نیفتند برگ‌هاش

شاید این درخت

بهار می‌خواهد دل‌اَش!

2

شهر چراغان است،

خانه، تاریک.

 

یک‌شب هم به خانه بیا !

3

از تو

با اسب‌های دریایی حرف می‌زنم

با هشت‌پاهای غول‌پیکر

و نهنگ‌هایی که در من شنا می‌کنند.

 

ببین! رفته‌ای وُ هنوز

اقیانوس هم پُر نکرده است جای‌اَت را !

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   آخرِ تنهایی استْ بی‌تو قدم زدن در پاییز!   

1

انار، فصل ندارد

هر وقت تو بخندی

می‌شکفد!

2

از قدم‌های تو شروع می‌شود پاییز

وقتی کفش‌هایت را

پشت به در جُفت می‌کنی!

3

وقتی "من" از چشم "تو" می‌افتد

پرنده، از چشمِ آسمان

و برگ، از چشمِ درخت

پاییز، آغاز می‌شود!

4

فراموشی گرفته است خانه،

انگار از تمام دیوارها

نقشِ یاد تو را جویده‌اند موریانه‌ها

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک