در عکس های "دونفره"؛ همیشه "یک نفر" غمگین است!   

1

گلِ آفتاب‌گردانیم‌‌ ما

تو، به زیبایی

من، به سرگردانی!

2

فاجعه

آمدنِ تو بود،

نه رفتن‌اَت!

3

چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!

 

کاش جای این‌همه شعر

فقط نوشته بودم:

دوستت دارم!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   پدر آن‌قدر که درد برای گفتن دارد؛ حرف ندارد!   

1

سال‌هاست هر غروب

از پنجره به خیابانی نگاه می‌کنم

که اگر بود

حتمن از آن می‌آمدی!

2

اولین‌ها و آخرین‌ها

هیچ‌وقت از یاد نمی‌روند

مثل اولین و آخرین بوسه‌های تو

که طعمِ گُلاب می‌دادند وُ

صابونِ ارزان‌قیمت وُ

کافورِ غسال‌خانه!

3

جُذام که ندارم

فقط تنهای‌اَم

پس دیگر چرا از من فرار می‌کنیْ مرگ؟!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   "من" از "تو" چنان می‌رود که گلوله از تفنگ. ه   

1

عاشق نیستم،

شاعرم.

فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از تو

بال درمی‌آورم!

2

مثلِ گلوله به قصد کُشت

آمدی. زدی. رفتی.

بی‌آن‌که سر بچرخانی ببینی:

شاید هنوز جان داشته باشد شکار!

3

مرگ که خواستن ندارد

خودش می‌آید؛

 

تویی که نمی‌آیی!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   وقتِ آمدن‌اَت، هیچ ساعتی به‌وقتْ زنگ نمی‌زند!   

1

به جای آسمان

از ابری آویخته‌ام

که با هر نرمه بادی

جابه‌جا می‌کند وطن‌اَم را

2

بیرون شده‌ای از من

اما بازمی‌گردی.

 

هِلالِ ماه که همیشه هِلال نمی‌ماند!

3

اگر مرگْ فرشته باشد

حتمن شبیهِ تو است؛

و چه بی‌حواسْ من

که این‌همه سالْ با تو

تو را بی‌هوده انتظار کشیده‌ام!

...........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک