دلتنگ نباش تصدق‌َت! این خیابان، به سمتِ تو یک طرفه است...   

1

مثلِ قاچی از ماه

نشسته در سفره‌ی شب.

 

فقط می‌شود هوس‌اَت کرد!

2

فرقی نمی‌کند دلقک باشی

دیوانه، یا عاشق؛

مردم برای خندیدن

همیشه بهانه می‌خواهند!

3

مرد، تنها؛ پشتِ میزِ کافه

زن، تنها؛ پشتِ پنجره‌ی خانه

و این میان

"تنهایی"

به جشن و پایکوبی‌ست!

4

از تو می‌روم

تا به تو برگردم

من

ماهیِ قزل‌آلای تو اَم

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک

   رضا کاظمی، نمایشگاه کتاب؛ و ارائه‌ی یک مجموعه شعر تازه؛ و چند مجموعه از سال‌های   

 

1 – سردم است؛ کمی آواز عاشقانه بخوان / رضا کاظمی / نشر نیماژ / 1393 / نمایشگاه کتاب/ شبستان/ نبش راهروی 31

2 – تا دست به قلم می‌برم، سراغ تو را می‌گیرند کلمات / رضا کاظمی / نشر نیماژ / 1392 / نمایشگاه کتاب/ شبستان/ نبش راهروی 31

3 – بی‌خود می‌کند بهار بی‌تو بیاید / رضا کاظمی / نشر "آوای کِلار" / 1392 / نمایشگاه کتاب / شبستان / راهروی 3 / غرفه‌ی 13

4 – قرارِ بعدی؛ پای گهواره‌ی شعرهام / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / چاپ دوم، 1392 / ارائه در غرفه‌ی نشر "فرهنگ جاوید" و "امید مهر"

5 – مجموعه داستان: یک سفر، دو لیوان چای آشغال؛ و مسافری که شبیه تو بود / رضا کاظمی / نشر مهر نوروز / 1392 / ارائه در غرفه‌ی نشر "فرهنگ جاوید" و "امید مهر"

لينک

   بی‌چاره عشق! که وقتی جای دل، به هزارتویِ ذهنْ هدایت‌اَش کنی...   

سردم است؛ کمی آواز عاشقانه بخوان! مجموعه شعر تازه ای از رضا کاظمی، ارائه در نمایشگاه کتاب 93

مجموعه‌ شعرِ تازه‌ی رضا کاظمی... در نمایشگاه کتاب از نشر نیماژ بخواهید!

1

من، برکه‌ای آرام بودم

تو، کودکی بازیگوش.

 

یک سنگ پراندی، رفتی

یک عمر

آشفته شد خواب‌اَم

2

خودت را دست‌ِکم نگیر

این‌طور که تو از درهای بسته می‌آیی

خدا هم نمی‌آید!

3

موهات

چه بلند، چه کوتاه

فرقی نمی‌کند؛

گندم‌زار

بعد از دِرو هم زیباست!

4

ببخشید خانم!

حرف‌های قشنگْ یاد ندارم دیگر؛

از تمامِ مداد رنگی‌هام فقط

همین رنگِ خاکستری مانده!

..........................................................................................................................................

رسم خیال، نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی/ اینترنتیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک