بالاپوشی که هیچ‌گاه گرمم نکرد! :: جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤
در دل‌َم بمان! :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤
خسته بود پدر. خوابید وُ، خانه از آوازِ پرنده‌ها پُر شد :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤
رهای‌شان می‌کنیم، رهای‌مان نمی‌کنند...؛ مُرده‌گان عاشقانند، ما معشوق! :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
خسته بود پدر. خوابید وُ، خانه از آوازِ پرنده‌ها پُر شد :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
کابوسِ تبر، جنگلی‌ست خالی از درخت! :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
ابر بوده‌ای این‌همه سال؛ لَختی هم آفتاب باش! :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
تو نوبرانه‌ی تمام فصل‌هایی... :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
بیهوده زیبا نیست؛ اگر که زیباست جهان! :: جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳
تو اثباتِ قانونِ نسبیَّتی! :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
برای آفریدن‌اَت؛ شعر به تنهایی کفایت می‌کرد! :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
بی‌چاره عشق! که وقتی جای دل، به هزارتویِ ذهنْ هدایت‌اَش کنی... :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
رسیده‌ام؛ مثل سیبی به‌وقتِ چیده شدن! :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
چه حس غم‌انگیزی! :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
گاهی باید به آتش زد! :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
مرا از تو به هیچ‌کجا نمی‌بَرَد سفر! :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
دلتنگ نباش تصدق‌َت! این خیابان، به سمتِ تو یک طرفه است... :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
رضا کاظمی، نمایشگاه کتاب؛ و ارائه‌ی یک مجموعه شعر تازه؛ و چند مجموعه از سال‌های :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
بی‌چاره عشق! که وقتی جای دل، به هزارتویِ ذهنْ هدایت‌اَش کنی... :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
گفتم مرا بخوان! اما تو سال‌هاستْ جای خواندن، داری دوباره می‌نویسی‌اَم... :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
بهاریه‌ها... :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
بهار را به کوچه‌ها ریخته است؛ نوازنده‌ی دوره‌گرد! :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳٩٢
به آینه نگاه کن! تنهایی که شاخ و دُم ندارد! :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوان! :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
عاشق که باشی؛ هیچ قطاری تو را نمی‌بَرَد! :: جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
داخل که شدی، بیرون شدن از یاد ببر! :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
اگر بروی، من که جای خود؛ خورشید هم هر غروبْ دل‌اَش می‌گیرد! :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
تنهایی... :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
در عکس های "دونفره"؛ همیشه "یک نفر" غمگین است! :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
پدر آن‌قدر که درد برای گفتن دارد؛ حرف ندارد! :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
"من" از "تو" چنان می‌رود که گلوله از تفنگ. ه :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
وقتِ آمدن‌اَت، هیچ ساعتی به‌وقتْ زنگ نمی‌زند! :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
مرگ، دری‌ است که همیشه باز می‌مانَد... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
این تلفنِ گردن‌شکسته، / هیچ‌وقت زنگ نمی‌زند. / خودت بزن! :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
تا دیدارِ بعد؛ چند هفته عاشقی باید؟! :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
عشق؛ مرگِ مُضاعف است! :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
از قدم‌های تو شروع می‌شوم؛ / وقتی می‌روی! :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
شب که از تاریکی بترسد، صبحِ فرداش به‌حتمْ طلوعِ آزادی‌ست! :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
آخرِ تنهایی استْ بی‌تو قدم زدن در پاییز! :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
مرا ببوس! بگذار این آخرین ترانه نباشد... :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
گاهی آن‌قدر که ما دل‌مان هوای باران دارد؛ باران هوای ما را ندارد، نمی‌بارد! :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
آسمان پُر از ستاره است وُ ما، زمین را برای یافتن ستاره‌ای سوخته می‌کاویم... :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
کتاب مشترک "توکا نیستانی" و "رضا کاظمی" در کانادا منتشر شد! :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
گاهی زنده‌گی‌اَت می‌شود مثل فاتحه‌ خواندن بر گوری که در آنْ مُرده نیست! :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
حجاب کرده‌ای. کجا؟ تمامِ شهرْ منَم: خالی و تنها... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
هر شبْ کسی پشت در است که انگار اصلن نرفته است! :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
هر شعر، سنگ‌ریزه‌ای‌ست به‌هوای خواب و خیال کسی... :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
ترجمه و چاپ مجموعه شعری از رضا کاظمی، با طرح‌های توکا نیستانی؛ در کانادا :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
یک‌سطری‌ها... :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
به تماشای دریا رفتم؛ تماشای تو آمده بود! :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
از راه که می‌رسی انگار، گله‌ای اسبِ وحشی؛ در دل‌اَم تاخت می‌کنند! :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
کنار دست‌مان گلی به شوق پَر می‌ریخت وُ، ما نگاه‌مان به دورها بود... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
کنار دست‌مان گلی به شوق پَر می‌ریخت وُ، ما نگاه‌مان به دورها بود... :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
تمامِ دل، تمام شد... تمامِ سفر، نیمه‌تمام... :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
با خیال نمی‌شود سفر کرد / خودت هم بیا... :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
از قدیمی ها، تا به راهی که آمده؛ و خواهم رفت... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
حضور در نمایشگاه کتاب، با دو کتاب تازه منتشر شده... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
ای عشق! برای نجاتِ جهانْ کفایت نمی‌کنی دیگر... :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
کَسی در من گُم شده است... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
لب‌خند بزنْ سِگِرمه‌های آسمانْ باز ‌شود :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
ساعت از قرار گذشت، جهانْ بی‌قرار شد! :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
بهار، / اطمینانِ خاطری‌ستْ / از دلهره‌ی پاییز... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
تمامِ راه‌ها را برف گرفته است؛ از راه دیگری بیا ! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
آب از سرِ پُلی که می‌گذشتیمْ گذشته است دیگر! :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
تنهاییْ مثل خداست، بودن‌َش دلیل نمی‌خواهد! :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
در سفرم... :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
آی زندان‌بان! باز کن پنجره‌هایی که بسته‌ای! :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
انگار همه‌ی‌مانْ وقتِ رفتن، کلید را به چاهِ کور می‌اندازیم! :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
پستچی جای نامه، تنهایی آورد! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
رفیقِ نیمه‌راه شدی، جای تو را گرفتند کلمات! :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
کمی بیش‌تر نَخ بده، دورتر بروم؛ فکر کنم آزادم! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
برای از تو نوشتن، با کلمات بازی نمی‌کنم... :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
یلدا ؛ بلندترین شبِ چشم‌های تو است :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
در دلَ‌م انگار کسی هر روز مرا زخم می‌زند... :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
دریا پُر از ستاره وُ آسمانْ پُر از پولکِ ماهی‌ست... :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
جهان مخاطبِ من نیست؛ مخاطبِ تو است... :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
در برکه‌ات بمانْ ماهی کوچک! دریا بزرگ است برای تو ! :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
بهانه‌ای نمانده است دیگر، برای عاشقی کردن! :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
درست مثلِ اناری شکفته‌اَم، به‌وقتِ چیده شدن! :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
یادمان هست زمستان دارید... یادمان باشد... :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
چه نمایش باشکوهی‌ستْ آتش‌بازیِ ستاره‌ها در چشمَ‌ت! :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
چه نمایش باشکوهی‌ستْ آتش‌بازیِ ستاره‌ها در چشمَ‌ت! :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
از تو می‌روم، تا به تو برگردم؛ انگار ماهیِ قزل‌آلا... :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تنهایی‌اَتْ چه باشکوه شده استْ مرد ! :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
حالا جای من این شعرها برایت آواز می‌خوانند! :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
هر روز صندوقچه‌ی خاطره‌هات را گردگیری می‌کنی؛ اما... :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
آه ، دُن‌کیشوتِ بی‌نوا ؛ تو چه‌قدر حقیقت بودی! :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
گاهی خودت را رها کن، مثل بادبادکْ در باد :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
این‌روزها بسیار مُرده‌ایم، بیا کمی هم زنده‌گی کنیم! :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
گاهی از دلَ‌ت، به چشم‌هاتْ نقبی بزن! :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
گاهی خودت را رها کن/ مثل بادبادکْ در باد. :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
تمامِ شهر پُر از ناظم وُ / منْ تنها :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
گاهی از دلَ‌ت، به چشم‌هاتْ نقبی بزن! :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
ذوب شده‌ای در من؛ به‌کجا می‌گریزی؟! :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تکّه‌های دلِ من‌اَند این شعرها/ که دست‌به‌دست می‌روند :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
دوود شده‌ای در چشم‌هام / خودت را عقب‌تر بگیر! :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
ما خودمان، خودمان را منقرض کردیم! :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
همیشه همین است: از هم آرام می‌گیریم، که آرام بگیریم! :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
کاش مرگ هم کُلاه داشت؛ برمی‌داشتیم! :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
چنان رفته‌ای که مرگ هم از تو بی‌خبر است! :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
به برکه‌ات برگرد ماهیِ کوچک! :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
چه کودکانه دروغ می‌گویی / چه بی‌رحمانه باور می‌کنم/ کاش باران بگیرد! :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
سیاووشانه عبور می‌کنم از خودم هر روز :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
داستانک: گل آفتاب‌گردان :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
حکایتِ دو پادشاه و یک اقلیم شده است دلَ‌م! :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
هوس دریا کرده استْ ماهیِ کوچک :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
داستانک: یک‌جفت بال داشت پسرک :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
بهار را به کوچه‌ها ریخته استْ گل‌فروشِ دوره‌گرد :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
برای آمدن / به چشم‌های تو نگاه می‌کند بهار :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
تو خُفته‌ای برای همیشه؛ اما... :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
لَنگِ آمدنِ تو نیستْ بهار ! :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
یخ‌بندان شده است زمین / قُرُقِ چشم‌هات را بشکن! :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
باید دوباره سُراغِ چشم‌های تو بیایم! :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
کجا مانده‌ای با بهاری که نیاورده‌ای هنوز؟! :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
کسی چوب لای چرخ زمین بگذارد / داریم تمام می‌شویم :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
یک‌روزْ غروب / تمامِ حجمِ آسمان را می‌شوم خورشید :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
برای کسی‌که سال‌هاستْ شعرهایم را می‌نویسد... :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
چشم‌هات / بهار کرده‌اند زمستان را :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
سر رفته‌ام از بی‌قراری / قرار من کجاست؟ :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
آفت‌زده است این باغ،/ بیا به دشت بپاشیم / خودمان را :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد... :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
بیا زنده‌گی را به اعماق ببریم... :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
دوود شده‌ای در چشم‌هام / خودت را عقب‌تر بگیر! :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
چتر نمی‌خواهد این هوا ؛ / تو را می‌خواهد. :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
این‌جا دارد کویر می‌شود / کمی ببار! :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
این‌جا دارد کویر می‌شود / کمی ببار! :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
آن‌قدر نیامدی / پاییز هم دلَ‌ش گرفت! :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
در من همیشه عیسایی نفس می‌کشد :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
شده‌ای زخم / هِی می‌خراشمَ‌ت / پوست می‌آوری! :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
پستچی جای نامه تنهایی آورد! :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
چه‌قدر زیباستْ غروب / وقتی تو نباشی! :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
چه‌قدر شبیه شده‌اَم به پاییز! :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
هیچ خانه‌ای در این شهر به نام تو نیست :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
می‌خواهم شبِ چشم‌هات را کمی سووت بزنم! :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
این‌جا دارد کویر می‌شود، بیا کمی ببار! :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
می‌خواهم شبِ چشم‌هات را کمی سووت بزنم! :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
هر که می‌رسد، تکّه‌ای از دلَ‌م می‌بَرَد... :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
سردم است؛ کمی آواز عاشقانه بخوان! :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
همیشه در سفرم... :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
مشقْ ننوشته؛ سر مشق شده‌اَم... :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
لانه‌ی موریانه‌ها شده است این خانه!... :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
رقصی چنینْ میانه‌ی میدانَ‌م آرزووست... :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
کوچَه‌لَره سوو سَپمیشَم - یار گَلَندَه توز اُولماسین :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
قرارِ بعدی؛ مزارِ عاشقانِ بی‌مزار :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
نگاه کن! ما مُرده‌ایم، ولی به ‌هم نرسیده‌ایم هنووز... :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
بیا زیر چتر من، دیرتر می‌رسیم :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
نیم‌کتی کافی‌ست برای آرامش... :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
روز مادر مبارک... :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
بگو دلَ‌م را رها کنند چشم‌هات! :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
آلزایمر هم که بگیرم، تو را از یاد نخواهم بُرد! :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
بی‌رحمانه رفته‌ای؛ عاشقانه مانده‌ام... کاش باران بگیرد! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
منْ رضا کاظمیِ شعرهای خودم هستم :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
این‌راه که می‌رومْ به تُرکستان نیست! :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
بهار وُ... این‌همه دل‌تنگی؟! :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠
بی‌خود می‌کند بهارْ بی تو بیاید! :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
رسیدن؛ همه چیز را خراب می‌کند عزیز! :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
عشق، پروانه‌ای‌ستْ پُشتِ دریچه‌ی چشم‌هات :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
بیا به نقطه‌ی اول، به ابتدایِ عاشقی برگردیم :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
دوست داشتنم را ببین! :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
نگران نباش! کوچ می‌کنیم مثلِ بنفشه‌ها :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
به بَهای کدام برکه، دریا را به باد داده‌ای؟! :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
مرا به نامِ کوچکَ‌م صدا بزن؛ ‌باران! :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
شبِ گیسووهاتْ دراز شده است دیگر :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
باید عاشق باشد این‌طور که غمگین می‌نویسد :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
برگچه‌های نو رَسته‌ی بهارندْ چشم‌هات :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
نازِ کسی را نمی‌کِشند عاشقانه‌هام :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوان! :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
ببین چه‌طور لانه کرده‌اَم میانِ دست‌هات! :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
دارم شبیهِ علامتِ سکوت می‌شوم؛ شبیهِ سایه‌اَم! :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
میانِ آسمان، به‌هوای قفسَ‌ت؛ مُردم! :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
باید عاشق باشد این‌طور که غمگین می‌نویسد :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
دلَ‌م را دختری بُردَه‌ست؛ خودش هم نمی‌داند! :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
... و هیچ نیمه‌ای این نیمه را تمام نکرد :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
تمام نمی‌شود لامَسَّب، پاییزی که هر روز قدم می‌زنم! :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
هرکه می‌رسد، تکّه‌ای از دلَ‌م می‌بَرَد؛ کجایی؟ :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
سنجابِ دست‌آموزِ تو اَم؛ کمی بلوط! :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
هرچه ستاره هست؛ بر زمین ریخته پاییز :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
با هیچ دستمالی پاک نمی‌شود این ماهِ چِرکْ از شیشه‌های شب :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
باید بروم. گوورِ عاشقانه‌هاست این شهر! :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
مرا ببوس؛ روزهای سختی در پیش است :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
برای دیدنِ تو، باید دَمِ ستاره‌ها را دید! :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
زیر بارانی ایستاده‌ام، که خیسم نمی‌کند دیگر :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
پلنگِ هیچ ماهی نمی‌شوم دیگر :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
رنج می‌کشم عشقی را که نمی‌فهمی! :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
تو فقط واسَم یه عبور بودی! :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
افق، به‌رنگ چشم‌های منْ سُرخ می‌زند! :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
یک مُشت آدمِ احمقْ دورم را گرفته‌اَند! :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
دورم بپیچْ سِفت؛ مثل یک پیچک... :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
قرار بعدی؛ پای گهواره‌ی شعرهام :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
پرنده‌ای که میانِ چشم‌هات بود؛ حالا نیست! :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
تو را هنوز ننوشته‌اَم؛ شعرِ باکره‌ی روزهای مبادا ! :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
فراموش‌مان شد که عشق، لبِ تاقچه‌ی عادت؛ از یادمان می‌رود! :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
همه‌ی تقصیرها؛ گردنِ بارانی که ناغافلْ گرفت! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
جای تو را گرفته‌اَند کلاغ‌ها! :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
برای گلدانِ خالی‌اَتْ گل‌سُرخی آرزو می‌کنم زیباتر - شاداب‌تر - ... :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
حالا دیگر، تمامِ منْ آزاد است :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
خودمان را در عکسی یادگاریْ جا گذاشتیم! :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
تمامِ پلِّه برقی‌های جهان را عکسْ سوار شده‌اَم :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
مسافری بینِ راه؛ نشانیِ مرا از تو خواهد ‌پُرسید. :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
ساده نیست دل کندن؛ به تریج قبات برنخورد! :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
داستانک: شرطْ‌ بَندی :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
داستانک: قرار :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
یه نمایشنامه‌ی تک پرده‌ایِ نسبتن تلخ! :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
گاهی عشق هم؛ آن‌روویِ سگَ‌ش را نشان می‌دهد! :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
این نیز بگذرد... :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
رسیدن؛ همه چیز را خراب می‌کند عزیز! :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
بی‌خود می‌کند بهارْ بی تو بیاید! :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
چند شعر کوتاه - و یک داستان کوتاه :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
صدایی به رنگ سکوت... :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
برای عاشقی همیشه وقت هست :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
یک شاخه ارکیده برای تو :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
چند شعر کوتاه، و یک داستان :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
داستانک: پسرک آینه بود یا من؟ :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
خدا را چه دیده ای؛ شاید... :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
دیگر از حرف های عاشقانه خسته اَم! :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
داستانک : دو پنجره اُمید :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
نامه ی یک دوست به بهانه ی تولد شاعر! :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
این روزها، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است! :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
" عاشقی بلد نیستند کوسه ها ! " :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
این همه سال گذشته وُ ، این همه رؤیا ! :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
شعر کوتاه ، و داستان: آشوب طلب! :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
داستان کوتاه: یک مُشت آدم احمق! :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
بوسه ای که رنگ شرم داشت! :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
میشه یه شب آسِسه بیای روو پُشتِ بوومِ خونه تون؟! :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
پسرک، شده بود تُنگ شیشه ای! :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
چه کودکانه دروغ می گویی! ... چه بی رحمانه باور می کنم! :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
کارت پستالی که هیچ وقت نرسید! :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
ببخشید که این روزها پُر از شعرم! :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
نقطه چین... :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
سرزمینم، یک پارچه «توفان» است! :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
کمی حرف، گلایه؛ چند جمله ی عاشقانه! :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
امروز تولد تو است. :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
تو واسَم فقط یه عبور بودی! :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
روسپی خانه ای در من است ! :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
چند شعر کوتاه :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
یک قصه ی ساده ، یا : اینجا که دراز کشیده ام یعنی مُرده ام ! :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
می خواهم خواب ِ اقاقی ها را بمیرم ! :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
شعر کوتاه :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
بهاریه ها :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
زنی که کُشتم ، اسم نداشت ! :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
شعر کوتاه :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
" پرنده ، فقط یک پرنده بود !" :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
تو رفته ای و ... :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
اگر به دست من افتد ، [انتظار !] را بکُشم ! :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
شک نکن! :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
بگذارهمچنان ازفراموشی آدمی بگویم! :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
مامردم فراموشکاری هستیم! :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
سوخت،اماآفتاب شد(می شود) :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
بایدعاشق باشداینطورکه غمگین می نویسد! :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
توهیچ گاه دروغ نگفته بودی! :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
شعری بلند،بداهه وناتمام...! :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
دوستم بدار فقط همین! :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧ :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
شعر کوتاه :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
ازنیمکت های خالی بدم میآد! :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
به پایان نرسیده،می خواهم آغازت کنم :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
داستان کوتاه :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
توکه این روزهاآمده ای! :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
آرشه روی عصب - برای ابراهیم تنهایی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
شعر :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧
شعرکوتاه :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
شعرکوتاه :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
داستان کوتاه :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦
شنبه ۸ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٥
شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥
شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥