بهاریه ها   

                                 

1-

سازت را

با بهار کوک کن

مرا

   با چشم هات !

 

2-

بهار

ادامه ی لب خند ِ توست

وقتی از سنگ های سرد ،

زمستان را

            پریده ای !

 

3-

بهار

گل نیست

شکوفه نیست

نه سبزه وُ

نه سفره ی هفت سین

 

بهار

تویی که هر سال

تکرار می شوی

تکراری اما ،

                نه !

 

4-

دستت را به من بده

پایت را

         به راه !

این راه

به بهار می رسد ،

وقتی از سنگلاخ ِ واژه ها

عبور می کند وُ

سرخ رود های شعر .

 

دستت را به من بده !

***

5-

بهار

و این همه دلتنگی ؟!

 

نه ،

شاید فرشته ای

فصل ها را به اشتباه

                 ورق زده باشد !

 

6-

بوی دل تنگی می دهم !

 

حتا بهار هم

پیله ی تنهایی اَم را

به روی پروانه هاش

                  نمی گشاید .  

لينک