شعر کوتاه   

١-

هر روز 

در ازدحام ِ خیابان های شهر

نگاه در نگاه ِ کسی

                     عاشق می شویم .

 

شب که می رسد ،

عشق مان را

            خمیازه می کشیم ،

            به بستر می بریم ،

                            باطل می کنیم !

 

٢-

رؤیاهام را

            نمی فروشم

حتا

     به بهای داشتن ِ تو !

 

(خواندن این مقاله را به دوستان توصیه می کنم)

لينک