شعر کوتاه   

 


1 -


عشق ،

پروانه ای بود

که پشتِ دریچه ی چشم هات ،

                            می پرید.

*

تقصیر تو نیست اگر

                         ندیدی اَش !

2 -


کسی نیست.

با خیال خود

قدم زده ام تا این جا !

3 -


به سویم اگر دست دراز کنی

شاخه هام

سَر خَم می کنند برایت ،

اَنارهام

می شکفند

لب خند می شوند.

اما دست هات کوچک اَند

                             عروسکِ پارچه ای !(  نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در پارک گفتگو ، دیدن دارد. )

لينک