برای عاشقی همیشه وقت هست   

1-

تو را هر روز می نوشم وُ

                        تمام نمی شوی

مگر کدام روودِ عسل

به چشم هات می ریزد؟!

 2-

با من بیا !

برای عاشقی

همیشه وقت هست

برای تنهایی؛ نه.

 3-

کلمات را

دانه دانه به نخ می کشند لب هات.

باران

بوسه هات را شعر می کند.

من

هیچ کاره اَم!

 4-

برای با تو ماندن

قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما

کلید همیشه دست تو است!

 

5-

انگار

در پِیِ گله ای گوزن

چشم هایت را دویده باشم

وقتی نگاهم می کنی!

 

6-

آمدنت به ناگهان،

                      زیباست

آرام و آراسته؛ نه!

 

( بهمن 88 )

************************************************

( مجموعه شعر هنوز بوی عاشقی می دهم را از اینجا دانلود کنید )

لينک