صدایی به رنگ سکوت...   

   

   اجرا و ترکیب: رضا کاظمی. تکنیک: مداد رنگی. 

1-

نه عادتِ بدی هستم / نه فِعلِ حرامی / نه گناهِ کبیره ای / نه...

پس چرا می خواهی ترکم کنی؟!

2-

سال هاست در مدار نگاهت مانده اَم / مثل یک سیاره ی کوچک.

لحظه ای پلک بینداز، / نفسی تازه کنیم !

3-

به هر طرف می چرخم / سایه است. سرماست. / گفتی شبیه آفتابگردانم؛

پس خانه اَت کجاست؟!

4-

سال هاست مُعَلَّقَم / در آسمانِ چشم هات

یا دستم را بگیر / یا رهام کن.

تعلیق، /  فقط به کار قصه ها می آید !

5-

دیگر دلم برای کسی تنگ نمی شود / حتا برای تو !

مُرده ها ؛ / رووی خط دلتنگی راه نمی روند.

6-

وقتی می بوسمت

حواست با من نیست

حواسم با تو نیست

اما ،

چه زوج خوشبختی هستیم ما !

.....................................................................................

مجموعه شعر هنووز بووی عاشقی می دهم را از اینجا دانلود کنید

داستان دیگری از رضا کاظمی را از اینجا بخوانید

چند داستانک از رضا کاظمی را در سایت اثر بخوانید

لينک