خودمان را در عکسی یادگاریْ جا گذاشتیم!   

عشق حقیقی ست مَجازی مگیر

...

1-

با صدایت بیدار می‌شدم هر صبح

وقتی پشت پنجره‌اَمْ

                        یاکریم بودی.

 

حالا همه‌اَش خواب می‌مانم!

2-

تا دست به قلم می‌بَرَم

سراغِ تو را می‌گیرند کلمات.

3-

شب‌تر از چشم‌های تو

شاید راهی باشد که می‌روم!

4-

پشت پنجره‌اَم هر صبح

عشق را بیدار می‌کنند قُمری‌ها

لينک