جای تو را گرفته‌اَند کلاغ‌ها!   

                       دانلود کنید

                                   دانلود کنید

١-

رسمِ مسخره‌ای دارد زنده‌گی.

تو محکوم می‌شوی

زندانَ‌ش را من می‌کِشم!


2-

هنوز می‌شود با گفتنِ « دوستت دارم »

تو را خوشحال کرد.

پس دروغ گفتن هم

                        گاهی بد نیست!


3-

بی‌تقصیرم به‌خدا !

کسی‌که هُلَ‌ت داد از من پَرت شدی بیرون،

دستِ خودت بود.


4-

روویِ نیم‌کت‌های صبح

                            به‌وقتِ کاج‌ها،

جای تو را گرفته‌اَند

                        کلاغ‌ها.

ناراحت نیستَ‌م، باور کن!

لااقل، با من حرف می‌زنند این‌ها!


 

لينک