سلام از اينكه مرا براي ديدن و خواندن انتخاب كرده ايد از شما سپاسگزارم سعي مي كنم با شعر ها و كاريكاتورهايم در خدمتان باشم.
لينک