همه‌ی تقصیرها؛ گردنِ بارانی که ناغافلْ گرفت!   

                          

1-

هرکجا بروی،

                 مرا خواهی دید.

یک‌شب،

تمامِ شهر را دیوانه‌وار

                      با خیال‌َتْ قدم زده‌اَم.

2-

وقتی می‌روی

در را پشتِ سرت ببند!

این خانه

میهمان‌ْخانه نمی‌شود دیگر.

3-

مرا به‌خودت گِرِه بزن

مثل سنگی به پای اهلِ غرق!

تا تَهِ دریا

            هم‌پات می‌آیم. 

 4-

در خانه‌اَت بمان!

تمامِ شهر

قُرُقِ نگاه‌های من وُ

                       خاطراتِ توست.

5-

فکر می‌کند از دماغِ فیل افتاده

شعرِ عاشقانه‌ای

                 که امشب نمی‌آید!

 

6-

این چشم‌ها

             خواب ندارند دیگر.

هرجا هستی،

زمزمه کن با من

                ترانه‌ی « مرا ببوس » را ؛

آرام می‌شوم.

            

 

 

                 

                                    دانلود کنید

لينک