دورم بپیچْ سِفت؛ مثل یک پیچک...   

بسم الله...

( مرکّب و گواش رووی مقوا؛ رضا کاظمی )

 

1-

چه‌گونه می‌شود به خانه‌ی تو رسید

وقتی زمین

ایستگاهِ متروکی بیش نیست؟!

2-

به جاده فکر می‌کنم

                          و به قدم‌هام.

ببینی تا کجا خواهند رفت

                               بی‌هم‌راهی تو؟!

3-

رفته‌ای،

و من خانه‌اَم را

                 دارم از حاشیه‌ی جنگل می‌بَرَم.

بدونِ تو،

دیوانه‌اَم می‌کنند کلاغ‌ها !

4-

حرفی برای گفتن نداردْ غرور

وقتی هنوز

             دوستت داشته باشم!

 

لينک