افق، به‌رنگ چشم‌های منْ سُرخ می‌زند!   

 

1

دیروز

زنی در خیابان صدایم زد

تو بودی

اما من، دیگر من نبودم!

2

سیگاری آتش بزن

میان لب‌هات بگذار

                  تا نیمه بکش.

باقی‌ش را

            من می‌سوزم!

3

این جاده

چه‌قدر چاله، چه‌قدر دست انداز دارد!

 

مگر به اَخم بدرقه‌اَم کرده‌ای امروز؟!

4

سردم است ؛

و دیگر

« دوستت دارمِ » تو هم

                          گرمَم نمی‌کند!

5

باران می‌بارد

و من در ایستگاهِ همیشه،

ایستادهْ پیر می‌شوم

بی‌آن‌که بدانم سال‌هاست

هیچ قطاری این‌جا توقف نمی‌کند!

 

                                  شعر با صدای شاعر

لينک