رنج می‌کشم عشقی را که نمی‌فهمی!   

این کتاب چاپ نشده را مُفتکی! دانلود کنید بخوانید. طرح جلد از دوست جوان و هنرمندم: محمد حداد زاده؛ باقی ش هم که: دستپُخت منْ! 

                           

                                      دانلود کنید

 

1

دیگر خبری نیست در شهر

الّا این‌که: تو رفته‌ای وُ

روزنامه‌ها همه، سفید چاپ می‌شوند!

2

چند وقتی‌ستْ برگشت می‌خورند نامه‌هام.

 حالا منْ به‌دَرَک!

این پستچیِ بدبخت که گناهی نکرده است!

3

دورم بپیچ

بالا بیا

مثل یک پیچک

به بوسیدن آفتاب.

4

کمان شده‌اَم رووی خط افق

تا رهات کنم

                 به قصدِ سیاره‌ای متروک!

لينک