برای دیدنِ تو، باید دَمِ ستاره‌ها را دید!   

         حضور مجلس اُنس است و دوستان جمعند

تازه ترین تابلوی من- 25 شهویور 89 - رنگ و روغن رووی ام دی اف بافت سازی شده- با سرمشق استاد غلام حسین امیرخانی، و البته با اجرایی متفاوت...

١

در گرگ و میشِ چشم‌هات

راه گم کرده‌ام

                  مهتابْ شو!

2

ماهَ‌م نیامد وُ

                 پیر شدم

دست‌آویزِ سَیّارک‌ها !

3

شب‌ها کمی بخوابْ تصدقت!

این‌طور که چشم‌هات کاسه‌ی خون است

آسمانم را هر صبح

                        غروب می‌کنی

4

این‌روزها

هِرّ و بِرّ را از هم تشخیص نمی دهم دیگر.

عاشق شده باشم انگار؛ نه؟!

لينک