مرا ببوس؛ روزهای سختی در پیش است   

      همه عمر برندارم... رضا کاظمی

1

برای رسیدن به تو

باید از مرز بگذرم.

جمع کن حصارهایت را !

2

دارم پیر می‌شوم

ولی عاشقانه‌هام؛ جوان‌َند ‌هنوز

انگار ساعتم رووی هفت

هفتاد سال مانده باشد!

3

هیچ‌کس به خانه‌اش نرسید امروز.

کودکی بازیگوش

تمامِ کوچه‌های شهر را دیشب

به نامِ تو کرده بود!

4

صبح نمی‌شود امشب.

نگاه کن!

انگار؛ شب‌گیرِ چشم‌هات شده‌ است ماه

 

                                   با صدای شاعر

لينک