سنجابِ دست‌آموزِ تو اَم؛ کمی بلوط!   

                                          برگی از تقویم پاییز...

1

آخرِ تمامِ کوچه‌های جهان، به پاییز می‌رسد

کمی آوازِ عاشقانه بخوان

دیرتر می‌رسیم!

2

وقتی «غزلِ» چشم‌هات

با هیچ «قافیه»‌ای جوور نمی‌شود،

دیگر نگو چرا «سپید» می‌نویسی‌اَم!

3

هم‌کوپه‌ی عَبوسِ منی در قطاری که به پاییز می‌رود

کمی بخند

بگذار خط عوض کند

                       روو به ایستگاهِ بهار!

4

دارند عصبی‌اَم می‌کنند کلمات

وقتی به حذفِ نامِ تو

                       رأی نمی‌دهند!

.......................................

چند شعر در سایت لیلا صادقی

چند شعر در سایت رندان

و یک داستان کوتاه در سایت ادبی متن نو

لينک