میانِ آسمان، به‌هوای قفسَ‌ت؛ مُردم!   

                                  کاریکاتور از رضا کاظمی

 1

رسیدن،

چیزی را درست نمی‌کند

وقتی قرار نیست پابه‌پایم بیایی

2

پرنده‌ای میانِ چشم‌هات

خوابِ عاشق شدن می‌دید.

پلک زدی

برای همیشه‌ پرید!

3

کف زدن- سووت- هوورااا کشیدن نمی‌خواهد

شاعری که

به‌ خیالِ یافتنِ معشوقه‌اَش

با تمامِ فاحشه‌های شهرْ خوابیده است!

4

خاموش شدی در من

مثلِ سیگاری نیمه،

              که پرت کرده باشند میانِ جووی!

لينک