دارم شبیهِ علامتِ سکوت می‌شوم؛ شبیهِ سایه‌اَم!   

                          عبور سایه ها...

 

1

آن‌قدر نیامدی

پاییز هم دلَ‌ش گرفت

رنگَ‌ش پرید؛ زرد شد

2

با عاشقانه‌هام

کوه را به آتش می‌کشم هر شب،

تا راهْ گُم نکنی!

3

تو که بیایی

همه‌ی درس‌هام را دوباره فووتِ آب می‌شوم.

نه این‌که چشم‌هات

تخته‌سیاهِ مشق‌هام بوده است!

4

تو، پشت پرده پنهان شده بودی

و من، از هراسِ گم شدن

گم شدم!

لينک