سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوان!   

            سردم است هنووز...

1

بلندترین شبِ چشم‌هات استْ یلدا

تا صبح هم نگاه‌شان کنم

وقت کم می‌آورم

2

قرارِ ما؛ پایانِ شبِ سیَه

حالا برو!

می‌خواهم تا سپیده‌ی چشم‌هات قدم بزنم

3

نه شب‌چَره می‌خواهم

نه گپ و ناردانه

فقط، یلداترین بوسه از لب‌هات!

4

تو را صدا می‌زنند کلاغ‌ها

و من

بی‌تفاوت از کنار گوورستانْ می‌گذرم!

لينک