باید عاشق باشد این‌طور که غمگین می‌نویسد   

                خدایا کمی برف ببار!

1

شب، سیاه

چشم‌هاش، گیسووهاش سیاه‌تر

راه گُم می‌کند امشب، اگر بیاید.

خدایا کمی برف ببار!

2

برف می‌بارد

کودکان خوش‌حالَ‌ند

منْ غمگین.

دارد ردِّ پاهات را می‌پوشاند برف!

3

مرا ببوس

روزهای سختی در پیش است

بگذار تو را

کمی پس‌انداز کنم!

4

تو برمی‌گردی

و زنده‌گی را از جایی‌که پاره شده

دوباره به‌هم می‌دوزیم.

در صندوقِ خاطره‌ها هنوز

نخ برای بخیه زدن هست!

............................................

مجموعه داستان "زنی که کُشتم اسم نداشت"، نشر الکترونیک "اثر"؛ دانلود کنید

                            دانلود کنید...

لينک