بی‌خود می‌کند بهارْ بی تو بیاید!   

            ای زعشقت عالمی ویران شده...

1

خیز برداشته‌ام به‌هوای بهار

حال آن‌که هنووز

هزار زمستانْ پیشِ روو دارم.

 

عاشقِ بی‌کلِّه که می‌گویندْ منم!

2

امسالْ بهار

هفت‌سینِ‌مان کامل نیست.

سیبِ سُرخِ گوونه‌هات را

کم دارد!

3

بهار

چشم‌های تو بود

پلک می‌زدی شکوفه می‌ریخت.

حالا انگار

روویِ زمستان گیر کرده است

سوزنِ فصل‌ها !

4

نیایی

بهار نمی آید

پرستوها بی کار می شوند

درخت ها غمْ باد.

 

حالا من هیچ؛ اما

چه گناهی کرده اَند این بی چاره ها؟!

.....................................................................

مجموعه شعرِ " قرارِ بعدی؛ پای گهواره ی شعرهام " منتشر شد... ناشر: فرهنگ ایلیا... طراح جلد: بهنام زنگی... شاملِ 70 عاشقانه ی کوتاه...

                                   قرار بعدی؛ پای گهواره ی شعرهام

چند "شعر بهاری" از رضا کاظمی در سایت لیلا صادقی

لينک