بی‌رحمانه رفته‌ای؛ عاشقانه مانده‌ام... کاش باران بگیرد!   

                            

1

تنهایی

خیابانی‌ست که هر روز قدم می‌زنم.

تَه ندارد لاکردار!

2

عاشق نیستم،

شاعرم.

فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از تو

بال درمی‌آورم!

3

گل‌های باغچه

همه دیشب شکفته‌اند.

از کوچه‌ی ما گذشته بودی؟

4

خُل‌مَشَنگ نیستم مثل فرهاد

نیایی تیشه به ریشه‌ی خود بزنم.

فقط

خودنویس‌َم را جوهر نمی‌کنم دیگر!

لينک