آلزایمر هم که بگیرم، تو را از یاد نخواهم بُرد!   

خبرگزاری ایسنا و گپ و خبر کوتاهی از شاعر...  

....................................

با شما در نمایشگاه کتاب

شبستان عمومی، راهروی 17 ، غرفه ی 35 ، انتشارات فرهنگ ایلیا، مجموعه شعر "قرار بعدی؛ پای گهواره ی شعرهام، رضا کاظمی...

                              

...

                    آلزایمر گرفته باشم انگار، که بدی هات یادم نمی آید؟!

1

چشم‌هات

رنگِ قهوه‌ی قَجَری‌ست

نگاه‌َم که می‌کنی

ذره ذره می‌میرم!

2

حسرت نمی‌برم

به عاشقانه‌های هیچ شاعری؛

حتا " نِرودا. "

من

"رضا کاظمیِ" شعرهای خودم هستم!

3

روزهایم را

خیابان‌های شهر می‌گیرند

شب‌هایم را؛ خواب‌های تو.

 

" بیولوژی " هم نخوانده باشی

می‌فهمی چه مرگَ‌م شده است!

4

ابرووهات

کمانِ کشیده‌ی آرش

چشم‌هات؛ بادامِ رسیده

لب‌هات؛ عسل.

هیچ‌ چیزت به آدمی‌زاد نرفته اصلن!

لينک