بیا زیر چتر من، دیرتر می‌رسیم   

1

با هم که قدم می‌زنیم

حسودی‌اَش می‌شود آفتاب

نه که هیچ‌گاه

قدم نزده است با ماه!

2

شیرین‌ترین گناهِ منی.

از تو

به خدا هم پناه نمی‌برم!

3

تنهایی

من‌َم

وقتی از تو می‌نویسم

لينک