قرارِ بعدی؛ مزارِ عاشقانِ بی‌مزار   

1

این تلفنِ گردن‌شکسته!

هیچ‌وقت زنگ نمی‌زند

 

خودت بزن!

2

اسب‌ها نجیب‌اَند

اما نه وقتی سرکشی می‌کنند.

گاهی باید دهنه را سِفت بکشی شاعر!

3

هرچه سخت‌ترْ تو

نرم‌ترْ من.

گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

4

به دیدنم بیا

امّا دیر به دیر.

تو را که می‌بینم

بَندِ شعرهامْ شُل می‌شود!

لينک