لانه‌ی موریانه‌ها شده است این خانه!...   

1

تو

مزرعه‌ای آماده‌ی درو

من؛ مترسکی خسته.

 

کاش کلاغ بودم!

2

عطر گیسووهات را نسیم

نه از سمرقند می‌آورد، نه بُخارا

حالا دیگر همه‌ی زنانِ شهر

بووی تو را می‌دهند!

3

نشسته‌ای توویِ سینه‌اَ‌م

 مثلِ تیرِ چندپَر!

نه می‌شود دَرَت آورد

نه گذاشت که بمانی

لينک