کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو   

1

تنها رازِ منی

تو را

به خدا هم فاش نمی‌کنم!

2

بیا قدم بزنیم

من با تو

تو

با هرکه دلَ‌ت خواست!

فقط

بیا قدم بزنیم

3

بی‌کار شده‌ام

صاحب‌خانه غُر می‌زند

همسایه‌ها چپ نگاه می‌کنند

تو هم که رفته‌ای.

 

آه چه خوش‌بختم من!

.................................................................

مصاحبه ی کوتاهی با ایسنا...

آدرس فیس بووکِ من...

لينک