هیچ خانه‌ای در این شهر به نام تو نیست   

1

دوور نشو!

خیالِ بووسه ندارند لب‌هام

فقط می‌خواهند شبِ چشم‌هات را کمی سووت بزنند!

2

دوور شده‌ای، خیلی دوور

ولی باور کن اصلن سخت نیست به تو رسیدن

فقط

کمی باید این ساعت را دست‌کاری کنم!

3

رفته‌ای وُ من

هرچه می‌کِشم

تمام نمی‌شود این درد.

 

استخوان لای زخم گذاشته‌ای مگر؟!

..................................................................

مجموعه شعر "نگران نباش! این شعرها همه سانسور می شوند" به صورت نشر الکترونیک منتشر شد... دانلود کنید! نگران آقای ارشاد هم نباشید!!...

دانلود کنید...

لينک