چه‌قدر شبیه شده‌اَم به پاییز!   

1

زیباستْ پاییز

اما فقط

برای تنها قدم زدن.

فصل دیگری بیا !

2

دارند خودشان را می‌کُشند موج‌ها

تنی به آب بزن

آرام شود دریا

3

تو رفته‌ای

من مانده‌ام

و این طوطیِ دروغ‌گوو!

که هِی تکرار می‌کند: دوستت دارم، دوستت دارم،...

4

مردم فکر می‌کنند دختر شاهِ پریان باشی

این‌همه که از تو نوشته‌ام.

نیا

بگذار همین‌طور فکر کنند!

...........................................................................................

مجموعه شعر "نگران نباش! این شعرها همه سانسور می شوند" به صورت نشر الکترونیک منتشر شد... دانلود کنید! نگران آقای ارشاد هم نباشید!!...

دانلود کنید...

لينک