چه‌قدر زیباستْ غروب / وقتی تو نباشی!   

1

پاییز آمده

بیا کمی قدم بزنیم

بیرون از این قاب عکس!

2

غم انگیز است پاییز

و غم انگیزتر،

وقتی تو باشی وُ

من برگ‌ها را با خیالَ‌ت

تنها قدم بزنم

3

چه‌قدر تنهاست

شاعری که عاشقانه‌هاش

دست به دست می‌روند

به دست تو اما،

نمی‌رسند!

..............................

چند عاشقانه ی کوتاه هم در سایت دانوش بخوانید...

لينک