آن‌قدر نیامدی / پاییز هم دلَ‌ش گرفت!   

1

بهانه‌ای نمانده است دیگر

برای عاشقی کردن!

بیا برگردیم به کودکی

دوباره با هم بزرگ شویم

2

پستچیْ امروز

جای نامه، تنهایی آورد.

به گمانم غرق شده باشی

در خیال‌هام!

3

شهر جای ما نیست

بیا به کوه بزنیم مثلِ یاغی‌ها

4

صدای عقربه‌های این ساعتِ لعنتی

خوابِ تو را

پَر می‌دهد از چشم‌هام.

باید قفسی برایت بسازم!

لينک