قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد...   

1

مرگ هم پایانِ تو نبود

وقتی فردای خاکسپاری‌اَت

به خانه برگشتی وُ با هم

یک دلِ سیرْ خندیدیم!

2

شبِ گوورستان هم زیباست

وقتی باران باشد

من باشم

و تو.

حتا اگر مُرده باشی!

3

هر زنی با عطر تو از کوچه می‌گذرد

به « شور » می‌افتد

اما « بیداد » می‌خواند

این قناریِ بی‌چاره!

4

دل نیست این،

مُرداب است دیگر؛

دست و پای بی‌خودی نزن!

لينک