چشم‌هات / بهار کرده‌اند زمستان را   

1

به هر طرف می‌چرخد

تو را می‌بیند

آفتاب‌گردانی که خورشید هم

حسرتِ سرگردانی‌ش را می‌کشد!

2

خدا عاشقَ‌ت شده استْ یقین

وگرنه هیچ‌وقت

این‌همه دیر نمی‌کردی!

3

مادر گفته بود رقص حرام است؛ نیاموختم

اما حالا هرشب

با وُدکا و خیالِ تو می‌رقصم.

ببین چه حرام در حرامی ساخته‌ای از من!

4

این‌جا

پاییز می‌بارد از آسمان

و من،

دارم سر می‌روم از باران.

مگر تو کجای جهانْ آه کشیده‌ای؟!

.....................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاه مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی...

لينک