یک‌روزْ غروب / تمامِ حجمِ آسمان را می‌شوم خورشید   

1

شب‌تر از چشم‌های تو

شاید راهی باشد که می‌روم!

2

هزار سنگ پراندند

نشکست این تُنگ

اما تو نَرم گذشتی وُ...

بی‌چاره ماهی!

3

تو را

خدا نمی‌خواهد که برگردی

وگرنه

آمدنْ نه بال می‌خواهد

نه کفش و عصای آهنین!

4

از هر طرف که می‌روم

به خانه‌ی تو می‌رسم

نعوذبالله

خدا شده‌ای مگر؟!

........................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاه مجازی آثار هنری رضا کاظمی

لينک