کجا مانده‌ای با بهاری که نیاورده‌ای هنوز؟!   

1

بوسه‌هات

مرگ را به تأخیر می‌اندازند.

 

مرا ببوس!

2

به صلیبِ درد کشیده شده استْ تمامِ جان و تنَ‌م

اما چه باک!

کودکانِ جهان

به عاشقانه‌های منْ تعمید می‌شوند همه

3

نُقره‌داغِ بوسه‌های منی،

هیچ‌وقت

گُم نمی‌شوی!

4

سرِ قرارهای عاشقانه‌ات

هیچ‌وقت به‌وقت نرسیدم.

سال‌هاست ساعت‌م خواب رفته است

رووی زنگِ تنهایی!

5

باران می‌بارد

و من

دارم به تو فکر می‌کنم.

فعلن نیا !

...................................................................

 خبرگزاری ایسنا: نامزدهای جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" معرفی شدند  

خبرگزاری هنر: دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" نامزدهای خود را اعلام کرد

خبرگزاری کتاب: انتشار کتاب 10 نامزد دریافت جایزه‌ی ادبی "چراغ مطالعه" ...

لينک