یخ‌بندان شده است زمین / قُرُقِ چشم‌هات را بشکن!   

1

چه تلخ و تُند دارد می‌چرخد زمین!

بخند

آرام بگیرد

دیرتر تمام شویم.

2

من می‌روم

تو بمان با عروسک‌هایت

و تمام عمر

لباس‌های مرا به قدّشان اندازه کن!

3

دارد آخرالزَّمان می‌شود انگار

این‌طور که تلخ شده‌ایم همه.

 

کسی نخواهد آمد

تو بیا چوب لای چرخ زمین بگذار!

.........................................................................................

لینک نمایشگاه و فروشگاهِ مجازی آثار هنری رضا کاظمی
لينک