حکایتِ دو پادشاه و یک اقلیم شده است دلَ‌م!   

1

همه فکر می‌کنند این شعرها برای توست

حال آن‌که من هنووز

برای از تو نوشتن

مشق می‌کنم.

2

اتفاقِ تازه‌ی منی

خدا هم اگر خواست نیفتی

بیفت!

3

بی‌چاره سایه‌اَم!

به‌ حتمْ عاشقَ‌ت شده است

این‌طور که ردِّپای رفتن‌َت را

قد کشیده تا غروب

4

دارند می‌سوزند چشم‌هام.

کجای جهان مگر

گیسووهات را دستِ باد سپرده‌ای؟

....................................................................................................

خبرگزاری مهر، و خبری راجع به کتاب تازه منتشر شده ی رضا کاظمی

لینک نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری رضا کاظمی

لينک