چه کودکانه دروغ می‌گویی / چه بی‌رحمانه باور می‌کنم/ کاش باران بگیرد!   

 1

چه فرق می‌کند زمین

گِرد باشد یا مسطح

وقتی

تو هیچ‌کجای آن نیستی؟!

2

از راه که می‌رسی انگار

روویِ دِل‌ْ دلِ رگ‌هام

آرشه می‌کشد « یاحقّی »

3

در دلم می‌گرید

مردی که جهان را

در چشم‌هایم به خنده وا می‌دارد.

 دلقکِ سیرک شده باشم انگار!

4

خورشید را هم به بازی گرفته‌اند چشم‌هات

هی رنگ می‌بازد

گرم و سرد می‌شود هوایِ زمین.

حالا من هیچ، خورشید هیچ؛ اما

چه گناهی کرده‌اند بی‌چاره مردم؟!

لينک