ما خودمان، خودمان را منقرض کردیم!   

عشق اصطرلاب اسرار خداست... رضا کاظمی

1

از برکه

به دریا بزن!

تنهایی‌اَت بزرگ شده است مرد.

2

بارها پرنده بوده‌ام

و ماهی، درخت؛

حتا آدم‌فضایی!

باور کنید به تناسخ اعتقاد ندارم

من فقط، یک شاعرم

3

چه با تو، چه بی‌تو

تنهایم.

پارادوکس یعنی من

مثلِ خودِ خدا !

4

چه خبر است این‌همه داروغه، این‌همه مَست؟

نکند دوباره به اشتباه

عطر بوسه‌های تو را به شهر پاشیده باشد

بادِ بی‌حواس!

........................................................................................

وب سایت "رسم خیال"، نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی آثار هنری رضا کاظمی

لينک