گاهی از دلَ‌ت، به چشم‌هاتْ نقبی بزن!   

ربطی به تو ندارند این شعرها/ در من کسی هست/ که نوشته می شود هر شب... رضا کاظمی... خوشنویسی از استاد احد پناهی

 

1

تو اگر بگویی دوستت دارم

حتمن باور می‌کنم

چون

تو از سیاره‌ی دیگری آمده‌ای!

2

فلسفه نباف شاعر!

چه ممکن - چه محال

چه جبر - چه اختیار

چه هر کووفت دیگری...؛

 او

رفته است دیگر!

3

به مرگ هم نمی‌شود امید‌ بست

وقتی در تو

رسوب می‌کند

تنهایی!

4

از او نه باد خبری می‌آورد

نه عطری در هواست

نه ستاره‌ها پِچ‌پِچِه می‌کنند در گوش ماه

و نه خورشید دیگر زیبا می‌تابد.

یک‌باره بگویید مُرده است وُ

خلاص دیگر!

لينک