در برکه‌ات بمانْ ماهی کوچک! دریا بزرگ است برای تو !   

شعرخوانی در سلیمانیه ی عراق... رضا کاظمی... مریوان حلبچه ای

 1

به تنهایی رفتی

و ندانستی تنهایی

در من است!

2

چه می‌کنی باد!

عطرِ مووهاش را جای دیگری بپاش

این خانه، خودش ویران است!

3

به خیالِ تو اعتباری نیست

گاهی هست، گاهی نیست.

باید

با خیال خودم سفر کنم!

4

همیشه همین است:

من به تکاپوی رسیدن

تو به انتظار چیده شدن

و نهایت

نرسیده و رسیده به خاک افتادن!

.........................................................................................................

وب‌سایت "رسمِ خیال"، نمایشگاه و فروشگاه مجازیِ آثار هنری رضا کاظمی

لينک